Medno

Izklicna cena 132.800,00 €

Zemljišče parc. št. 1142/17 k.o. Stanežiče, v izmeri 664 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-508, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 

 

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 664 m2
  • Številka parcele: 1142/17
  • Šifra katastrske občine: 1752
  • Naziv katastrske občine: Stanežiče