Dobrunje - Žabja vas

Izklicna cena 114.250,00 €

Zemljišče s parc. št. 1676/6, k.o. Dobrunje, v  izmeri 457 m2, ki se nahaja v EUP ŠE-SO-2595 z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 457 m2
  • Številka parcele: 1676/6
  • Šifra katastrske občine: 1773
  • Naziv katastrske občine: Dobrunje