Dravlje - ob Sajovčevi ulici

izklicna cena: 238.600,00 €

Zemljišči s parc. št. 1419/3 in parc. št. 1543/13, obe k. o. 1738 Dravlje v skupni izmeri 1.193m2.

Zemljišči se nahajata enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali skupaj na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

 

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1193 m2
  • Številka parcele: 1419/3 in 1543/13
  • Šifra katastrske občine: 1738
  • Naziv katastrske občine: Dravlje