Grablovičeva ulica

Izklicna cena 183.600,00 €

Zemljišče s parc. št. 7/11 (ID znak: parcela 1726 7/11) v izmeri 612m², k. o. 1726 Šentpeter. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) VO-27, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišče se bo prodajalo na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 612 m2
  • Številka parcele: 7/11
  • Šifra katastrske občine: 1726
  • Naziv katastrske občine: Šentpeter