Kolesarska pot 2

izklicna cena: 171.750,00 €

Zemljišči s parc. št. 296/9 (ID znak: parcela 1752 296/9)  in 296/14 (ID znak: parcela 1752 296/14)  v skupni izmeri 687m², obe k. o. 1752 Stanežiče.

Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 687 m2
  • Številka parcele: 296/9 in 296/14
  • Šifra katastrske občine: 1752
  • Naziv katastrske občine: Stanežiče