Kolesarska pot 1

izklicna cena: 157.750,00 €

Zemljišči s parc. št. 291/7 (ID znak: parcela 1752 291/7)  in 292/7 (ID znak: parcela 1752 292/7)  v skupni izmeri 631m², obe k. o. 1752 Stanežiče.

Zemljišči se nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Zemljišči se bosta prodajali na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 631 m2
  • Številka parcele: 291/7 in 292/7
  • Šifra katastrske občine: 1752
  • Naziv katastrske občine: Stanežiče