Kolesarska pot

Izklicna cena 157.750,00 €

Prodamo več zemljišč parc. št. 291/7, 292/7, 293/7, 294/9 in 295/7, vse k.o. Stanežiče, v skupni izmeri 2.220 m2, ki se nahajajo ob ulici Kolesarska pot. Zemlišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-624, z namembnostjo SSse splošne eno in dvostanovanjske površine. Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec. Zemljišča se bodo prodajal posamično ali v sklopu:

1. zemljišči s parc. št. 291/7 in parc. št. 292/7, obe k.o. Stanežiče v skupni izmeri 631 m2. Izklicna cena: 157.750,00 €

2. zemljišči s parc. št. 294/9 in parc. št. 293/7, obe k.o. Stanežiče v skupni izmeri 833 m2. Izklicna cena: 208.250,00 €.

3.zemljišče 295/7, k.o. Stanežiče v izmeri 756m2, Izklicna cena: 189.000,00 €.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 2200 m2
  • Številka parcele: 291/7, 292/7, 293/7, 294/9 in 295/7
  • Šifra katastrske občine: 1752
  • Naziv katastrske občine: Stanežiče