Ob Jurčkovi cesti

Izklicna cena 85.750,00 €

Zemljišče se nahaja ob Jurčkovi cesti in Jesihovem štradonu na Rudniku. Nahaja se v enoti urejanja RN-524, z namensko rabo SSse - Splošne eno in dvostanovanjske površine.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 343 m2
  • Lokacija: Rudnik
  • Številka parcele: 384/26
  • Šifra katastrske občine: 1695
  • Naziv katastrske občine: Karlovško predmestje