Parmova ulica 39, Ljubljana

Izklicna cena 191.000,00 €

Stavba stoji na parc. št.  2016/8, k. o. 2636-Bežigrad.

 • Vrsta razpolaganja: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Stavba
 • Velikost: 907.7 m2
 • Lokacija: Ljubljana Bežigrad
 • Nadstropje: pritličje, prvo nadstropje
 • Številka stavbe: 3031
 • ID dela stavbe: 2636-3031-1
 • Lastninski delež: 1/1
 • Šifra katastrske občine: 2636
 • Naziv katastrske občine: Bežigrad
 • Energijski kazalniki: Na podlagi 334. člen EZ-1 ni potrebna