Zemljišča ob Samovi ulici

Izklicna cena 487.750,00 €

Prodamo zemljišča v skupni izmeri 1951 m2:

- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2,  k. o. 2636 Bežigrad,

- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2,  k. o. 2636 Bežigrad.

 

Zemljišča se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.  Zemljišča se bodo prodajala na javni dražbi.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1951 m2
  • Številka parcele: 804/3, 804/4, 808/2 in 2226/5
  • Šifra katastrske občine: 2636
  • Naziv katastrske občine: Bežigrad