Ob smrti

Kaj storiti, ko nastopi smrt?

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo.
V Ljubljani mrliško pregledno službo opravljajo na Inštitutu za sodno medicino, telefon: (0)1 543 72 22 in (0)1 524 49 51 (24 ur na dan, vse dni v letu)

Ob klicu bodo od vas želeli vedeti osnovne podatke o umrlem:

  • datum in kraj rojstva
  • datum in uro smrti
  • naslov umrlega oz. kraj, kjer pokojnik leži

Pripravljeno imejte tudi dosegljivo zdravstveno dokumentacijo in nujno osebni dokument umrlega. Včasih lahko od klica do ogleda pretečeta tudi dve uri ali več, na kar pa vas ob klicu opozorijo.

Mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izda Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, s katerim nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

V primeru smrti v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugi ustanovi le-ta obvesti svojce, ki nato dvignejo pokojnikove stvari ter prejmejo obvestilo, kje se pokojnik nahaja.