Pogreb

Prevoz umrlega in naročilo pogrebnih storitev

Na območju Mestne občine Ljubljana po Odloku o pokopališkem redu vse prevoze opravlja javno podjetje Žale d.o.o.

Stalna dežurna služba za naročilo prevoza 01 420 17 50
V času uradnih ur lahko pokličete 01 420 17 33 (ponedeljek: od 7. do 18. ure, od torka do petka od 7. do 15. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure).
E-naslov info@zale.si.

Za naročilo pogrebnih storitev potrebujete osebni dokument s fotografijo pokojnika in veljavni osebni dokument naročnika.

Naročilo pogreba

Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o načinu pogreba (krsta ali žara) ter o navzočnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika) in morebitnih društev.

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

• osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,

• potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti),

• potrdilo za pokop

V kolikor naročnik nima nobenega pokojnikovega osebnega dokumenta izjemoma zadostuje tudi fotografija pokojnega ter potrdilo o stalnem bivališču.

V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo vsaj okvirno besedilo (večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic, kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba).

Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče. Sodelovanje raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam.

Sodelovanje pevcev, trobentačev in ostalih storitev naročnik pogreba lahko ureja sam ali pa v skladu z željami to naroči pri javnem podjetju Žale, d.o.o, v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.