Pokopališča v Ljubljani

Pokopališča v Ljubljani

Javno podjetje Žale d.o.o. na območju Mestne občine Ljubljana upravlja z naslednjimi pokopališči:
Žale, Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič, Rudnik, Štepanja vas, Bizovik, Sostro, Polje, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel.

Osrednje ljubljansko pokopališče so Žale, ki so izjemnega pomena za slovensko kulturo, zaradi svoje visoke kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti pa tudi eno najlepših pokopališč v Evropi.

Pri ureditvi pokopališča Žale so sodelovali številni znani arhitekti (Jože Plečnik, Edvard Ravnikar, Vlasto Kopač, Fedja Košir, Peter Kerševan, Marko Mušič,...), tako da ima celoten kompleks pokopališča pomembno mesto v slovenski arhitekturni zgodovini.
Plečnikove Žale so leta 2007 prejele znak EU dediščine, leta 2009 pa še status kulturno pomembnega spomenika državnega pomena.