Pokopališča v Ljubljani

Družba ŽALE d.o.o upravlja z 18 pokopališči

Družba ŽALE, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo, saj je Mestni pogrebni zavod pričel poslovati že pred več kot 100 leti, natančneje leta 1914. Danes so družba, ki je visoko cenjena, ne samo v domačem, pač pa tudi v mednarodnem prostoru.

Družba ŽALE upravlja z 18 pokopališči v Mestni občini Ljubljana. Pri tem ni lastnica nobenega pokopališča z grobovi. Tudi v prihodnje ne bo. Brez lastništva s pokopališčem Žale upravlja od leta 1947, s pokopališči Dravlje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas in Vič od leta 1952, s pokopališčem Bizovik od leta 1956, s pokopališčem Šentvid od leta 1961, s pokopališčema Polje in Sostro od leta 1969 in s pokopališči Črnuče, Šmartno pod Šmarno goro, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel od leta 2009.

Družba ŽALE vlaga v obnovo lokalnih pokopališč

Od leta 2007 so na lokalnih pokopališčih pospešeno obnavljali pokopališko infrastrukturo in v ta namen vložili več kot 850.000 evrov lastnih investicijskih sredstev. Na pokopališčih Mali Lipoglav in Janče so obnovili mrliški vežici. Na pokopališču Dravlje, Vič in Črnuče so uredili prostore za svojce s sanitarijami. Na pokopališčih Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič, Rudnik, Štepanja vas, Bizovik, Sostro, Polje, Šmartno pod Šmarno goro, Črnuče, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentjakob so obnavljali zidove, tlakovali poti in menjavali fontane.

Vlaganja Mestne občine Ljubljana

Tudi občina je od leta 2007 vlagala v obnovo pokopališč.  Odkupili smo zemljišča za širitev pokopališč Vič, Polje in Sostro ter za obnovo zidu na pokopališču Javor. Gradnja pokopališča Sostro že poteka, začeli pa smo tudi gradnjo pokopališča Polje. Nova je tudi mrliška vežica na pokopališču Prežganje.

Foto 24b Pokopalisce Sostro
V Sostrem smo odprli prenovljeno in razširjeno pokopališče. Foto: Arhiv MOL

VHODNA
Nastaja novo pokopališče v Polju. Render: arhiv MOL