Strategija razvoja socialnega varstva v MOL

LGBT v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2021 do 2027 pozornost posveča tudi programom, namenjenim istospolno usmerjenim oziroma LGBT skupini.

Diskriminacija in stigmatizacija zaradi spolne usmerjenosti sta še vedno del vsakdanjega življenja lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb (LGBT) Poleg diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti se srečujejo tudi z intersekcijsko diskriminacijo, to je z diskriminacijo zaradi več osebnih okoliščin in ne le ene.

Mestna občina Ljubljana LGBT osebam v okviru različnih programov zagotavlja osebno svetovanje in informiranje, predavanja in delavnice ter oblike medsebojne podpore v različnih skupinah, na področju varovanja zdravja pa tudi podporo v zvezi s preventivo HIV/AIDS.