Strategija razvoja socialnega varstva v MOL

LGBT v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2013 do 2020 pozornost posveča tudi programom, namenjenim istospolno usmerjenim oziroma LGBT skupini.

Diskriminacija in stigmatizacija zaradi spolne usmerjenosti sta še vedno del vsakdanjega življenja lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb (LGBT) Poleg diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti se srečujejo tudi z intersekcijsko diskriminacijo, to je z diskriminacijo zaradi več osebnih okoliščin in ne le ene.

Mestna občina Ljubljana LGBT osebam v okviru različnih programov zagotavlja osebno svetovanje in informiranje, predavanja in delavnice ter oblike medsebojne podpore v različnih skupinah, na področju varovanja zdravja pa tudi podporo v zvezi s preventivo HIV/AIDS.

Strategija na področju LGBT določa naslednje ukrepe:

  • podpora različnim (obstoječim in novim) programom socialnega varstva, namenjenim istospolno usmerjenim oziroma LGBT,
  • podpora socialnovarstvenega programa, namenjenega staršem istospolno usmerjenih oziroma LGBT (vsaj 1 program na leto),
  • podpora socialnovarstvenega programa osveščanja za destigmatizacijo istospolno usmerjenih oziroma LGBT, organiziranega za zaposlene v javnih službah (prioriteta so javni zavodi MOL, predvsem Zdravstveni dom Ljubljana) – vsaj dvakrat do leta 2020,
  • podpora socialnovarstvenim programom osveščanja v šolah.