BeePath Net / Mreža čebeljih poti

Ključni cilji BeePathNet / Mreže čebeljih mest

Celosten pristop k urbanemu čebelarstvu, razvit v Mestni občini Ljubljani, bomo razširili v pet čebelam prijaznih evropskih mest, v okviru mreže BeePathNet pa bomo vzpostavili primerne pogoje za trajnostno urbano čebelarstvo. Z ozaveščanjem o pomenu čebel ter z roko v roki z vsemi, ki živijo in delajo v mestih, prispevamo k čistejšemu in bolj zelenemu okolju ter ohranjanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti.

Ključne dejavnosti projekta

Vse projektne dejavnosti bodo osredotočene na opolnomočenje vodij in članov lokalnih skupin  iz petih partnerskih mest s ciljem pridobiti sposobnosti in znanja, potrebna za nadaljnji razvoj in nadgradnjo celostnega urbanega pristopa k čebelarstvu v teh mestih. Organizirali bomo tudi vrsto tematskih sestankov in več promocijskih dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, prek katerih se bo gibanje širilo v druga mesta.

Ključne projektne dejavnosti so:

  • vzpostavitev delovnih skupin in priprava akcijskih načrtov o urbanem čebelarstvu v vsakem partnerskem mestu,
  • študijska tura po ljubljanski ČEBELJI POTI in trening za člane lokalnih skupin iz partnerskih mest,
  • tematski projektni sestanki z ogledom partnerskih dobrih praks: ohranjanje biotske raznovrstnosti v urbanih območjih, BeePathNet izobraževalni paketi, ozaveščanje javnosti, ustanovitev »čebeljih poti« in razvoj novih čebeljih proizvodov,
  • priprava paketa tematskih priročnikov, glasil in projektne brošure za prenos znanja znotraj partnerstva in širše,
  • razširjanje in promocija projektnih rezultatov, dobre prakse partnerjev, dosežkov, itn. prek različnih medijev,
  • organizacija praznovanja svetovnega dneva čebel, 20. maj 2020, pod okriljem BeePathNet mreže v vseh šestih partnerskih mestih ter več drugih nacionalnih dogodkov,
  • končna konferenca BeePathNet mreže.

Partnerji mreže BeePathNet

V BeePathNet mrežo je vključenih 6 mest v EU – Ljubljana, Slovenija, kot vodilni partner, Amarante, Portugalska, Bydgoszcz, Poljska, Cesena, Italija, Hegyvídek - 12. okrožje Budimpešte, Madžarska in Nea Propontida, Grčija.

Takšna partnerska sestava omogoča projektu, vključevanje večine podnebnih pogojev za čebelarstvo v EU (atlantsko, celinsko, sredozemsko, alpsko območje) ter upošteva kulturne in družbene razlike med mesti. Partnerji so bili izbrani tudi na podlagi posebnega znanja in dobrih praks s katerimi bodo obogatili partnerstvo.

Od Čebelje v Mestni občini Ljubljana do mreže BeePathNet

Vse se je začelo leta 2015, ko je Mestna občina Ljubljana ustanovila Čebeljo pot, ki se je v dveh letih in pol razvila v  mrežo lokalnih deležnikov – platformo za razpravo o izzivih, iskanje rešitev in razvoj novih proizvodov na prostovoljni osnovi; turistično in učno pot, ki predstavlja pomen čebel in urbanega čebelarstva, izobraževalni program namenjen ozaveščanju ciljnih skupin, kot tudi  valilnico idej in inkubator za razvoj novih podjetniških priložnosti.

Čeprav smo v MOL za svoj uspeh prejeli naziv »URBACT mesta z dobro prakso«, smo trdno prepričani, da ljubljanska čebelja pot še zdaleč ni zaključen projekt, temveč projekt, ki se neprestano širi in razvija. Preko projekta BeePathNet smo se odločili prenesti svojo dobro prakso v druga mesta EU ter se od njih tudi učiti.

Bogatenje urbane džungle s čebelami začenjamo v naši mreži; nato gremo še dlje. Se nam boste pridružili?