Prenos dobre prakse Mestne občine Ljubljana v mesta EU

Razvoj študije prenosljivosti

Drugi ključni cilj BeePathNet je razvoj študije prenosljivosti.

Partnerska mesta bodo ustanovila svoje lokalne skupine, sestavljene iz ključnih lokalnih zainteresiranih strani, pa tudi identificirala njihove prednosti, pomanjkljivosti in zmogljivosti za prenos dobre prakse ČEBELJE POTI.

Za zagotovitev najboljšega možnega prenosa bo razvit podroben opis dobre prakse ČEBELJA POT, hkrati pa tudi mestni kontekst dobre prakse, partnerski profil in pa ocena prenosljivosti za vsako od petih mest za prenos.

Ta pomembna analiza izhodiščnih podatkov bo skupaj z nadnacionalno izmenjavo ter učnim pristopom in metodologijo združena v študiji prenosljivosti BeePathNet. Ko bo usklajena in odobrena s strani vseh projektnih partnerjev, bo študija prenosljivosti oktobra 2018 postala ključni dokument.