Društvo Urbani čebelar

Društvo Urbani čebelar združuje posameznike, ki delujejo na različnih strokovnih področij, ki so tako ali drugače povezani s čebelarstvom. Prizadevajo si za povečanje števila urbanih čebelarjev in števila čebeljih družin v mestnem okolju. Skrbijo za izboljšanje informiranja javnosti o urbanem čebelarstvu, njegovem obstoju in delovanju. Veliko truda vlagajo tudi v povečanje zanimanja mladih za čebelarstvo. Pomemben del njihovega delovanja je tudi izboljšanje stopnje samooskrbe z medom in čebeljimi izdelki, povečanje količine medovitih rastlin in dreves v urbanih okoljih in povezovanje urbanega čebelarjenja z drugimi panogami.