Urbana čebelja domovanja

Odlično sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Na podlagi povpraševanja po čebelarjenju v urbanem prostoru in težnje k poenotenju opreme, ki se umešča v prostor, smo skupaj s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani zasnovali urbana čebelja domovanja.

V sklopu seminarja prof. Mihaela Dešmana so študentje izdelali priporočila za postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana in drugih območjih, prav tako pa so pripravili predloge za urbane čebelnjake in čebelja stojišča. Izdelanih je bilo osem predlogov, od tega tri za čebelnjake in pet za čebelja stojišča.