Urbana čebelja domovanja

Odlično sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani

V zadnjem obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem prostoru. Da bi stanje na tem področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih predelih. Vsebini je sledila forma.

Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Predlogi študentov, ki jih lahko brezplačno uporabite, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.