Odprtje Demenci prijazne točke – DPT

V Knjižnici Otona Župančiča v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Slovenija

odpiramo Demenci prijazno točko DPT, katere namen je ozaveščanje in informiranje o tem, kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznamo, kako nuditi pomoč osebam z demenco in svojcem ter usmerjanje, kam naj se osebe z demenco in njihovi svojci obrnejo po nadaljnjo pomoč.

Osebje na točki je za to usposobljeno in ima vse potrebne informacije.