3.000 interaktivnih korakov

Organizirali bomo interaktiven športni sprehod po Tehnološkem parku Ljubljana, ki se bo zaključili z obiskom VR-Laba. Izkušnjo bomo nadgradili še z virtualnim sprehodom po Ljubljani.

Z udeleženci bomo odkrivali koristnost krajših sprehodov z uporabo pametnih naprav in njihov pomen za zdrav delovnik.

(Tehnološki park Ljubljana)