Ali ima Evropska unija prihodnost?

Predavanje ddr. Rudija Rizmana

Evropska unija se ta čas sooča s številnimi resnimi globalnimi in nacionalnimi izzivi. Med najbolj usodne za njen obstoj vsekakor sodijo demokratični deficit, erozija socialne države, neoliberalizem, neregulirana globalizacija, vzpon radikalnega ksenofobnega nacionalizma, avtoritarni režimi, geopolitični sovražniki in drugi. Predavanje se bo osredotočilo na dilemo ali bodo omenjeni izzivi EU okrepili ali pa jim bo ta podlegla.

Prof. ddr. Rudi Rizman, sociolog in politolog, predava na Oddelku za sociologijo FF Univerze v Ljubljani in je tudi gostujoči profesor na številnih tujih univerzah (Harvard, MIT, Woodrow Wilson Center, Svobodna univerza v Berlinu, Bologni, Sarajevu, Karlova univerza v Pragi, Inštitut za visokošolske študije na Dunaju idr.). Leta 1966 je postal član mednarodnega Russellovega razsodišča. Leta 1975 je bil član komisije Jeana-Paula Sartra za podeljevanje alternativne (Anti-prix) Nobelove nagrade. Bil član slovenskega Sveta za varstvo človekovih in državljanskih pravic ter slovenske delegacije pri Svetu za kulturno sodelovanje pri Svetu Evrope v Strasbourgu (1988-89). Je eden od ustanovnih članov Mirovnega inštituta v Ljubljani. Leta 2018 je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.