Čarovnik barv

Čarovnik barv je zgodba o sivem mestu in o času, imenovanem Velika Sivina. Prebivalci majhnega mesta so zliti s sivino, sive so njihove hiše, obleke in občutki. Med njimi živi tudi Čarovnik, ki v ta puščobni svet želi vnesti barve. Tako ustvari modro barvo in svet spremeni v Veliko Modrino, ga nato celega obarva v rumeno in kasneje potopi še v rdečo, vendar vsaka barva popolnoma prevzame oblast nad vzdušjem v mestu in pokaže neželen vpliv na ljudi. Uprizoritev kratko zgodbo razpre prek več variacij enakih ali podobnih situacij, ki poudarijo spremembe na podlagi posameznih barv. V likovni podobi ustvarja kontrast med dvodimenzionalnimi lutkami prebivalcev mesta in čarovnikom, katerega mešanje zvarkov in ustvarjanje čarovnij upodobi igralec, v končnem razpletu pa pripelje do jasne ugotovitve, da je najlepši svet tisti, v katerem vsaka barva najde svoje mesto.

Čarovnik barv je zgodba o sivem mestu in o času, imenovanem Velika Sivina. Prebivalci majhnega mesta so zliti s sivino, sive so njihove hiše, obleke in občutki. Med njimi živi tudi Čarovnik, ki v ta puščobni svet želi vnesti barve. Tako ustvari modro barvo in svet spremeni v Veliko Modrino, ga nato celega obarva v rumeno in kasneje potopi še v rdečo, vendar vsaka barva popolnoma prevzame oblast nad vzdušjem v mestu in pokaže neželen vpliv na ljudi. Uprizoritev kratko zgodbo razpre prek več variacij enakih ali podobnih situacij, ki poudarijo spremembe na podlagi posameznih barv. V likovni podobi ustvarja kontrast med dvodimenzionalnimi lutkami prebivalcev mesta in čarovnikom, katerega mešanje zvarkov in ustvarjanje čarovnij upodobi igralec, v končnem razpletu pa pripelje do jasne ugotovitve, da je najlepši svet tisti, v katerem vsaka barva najde svoje mesto.