Etika v vsakdanjem življenju

Predavanje dr. Suzane Čurin Radović

Z etiko, ki ni morala, še manj moraliziranje, se pravzaprav vsi srečujemo vsak dan, ko se do stvari, dejanj, dogodkov ipd. vrednostno opredeljujemo in izražamo svoj odnos do njih. Medtem ko je morala skupek pravil, navad, običajev v določenem prostoru in času, pomeni etika kritični razmislek o morali in razmislek o tem, kako udejanjati dobro, lepo, smiselno.

Ko razmišljamo o konkretnem udejanjanju, govorimo o etiki v vsakdanjem življenju ali o praktični etiki. Praktična etika lahko zajame različne izzive vsakdanjega življenja npr. v družini, delovni organizaciji in širše, etične dileme, s katerimi se srečujemo v življenju, problematiko udejanjanja etičnih kodeksov v poklicih (skoraj vsi jih imajo). Za etiko načelno velja, da je najbolj stabilna drža na dolgi rok, pa naj gre za etiko človeka, etiko organizacije ali družbe, zato je njeno udejanjanje vredno premislekov.

V sodelovanju z gibanjem Svetovni etos Slovenija.