Kolesarski krog z infotočkami

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL organizira Kolesarski krog z Info točkami v mestnem središču. Info točke bodo na naslednjih lokacijah: Prešernov trg, Miklošičeva cesta, Avtobusna postaja Ljubljana, križišče Bavarski dvor, križišče Delavski dom, Prežihova ulica, Prešernova cesta v križišču s Cankarjevo cesto, Trg Narodnih herojev in Cankarjeva cesta v križišču s Slovensko cesto. Učenci – kolesarji (največ 10 v skupini) bodo v spremstvu mentorjev prometne vzgoje prevozili en »izobraževalni krog«, ki vključuje 9 izobraževalnih točk.

Točke, na katerih bodo inštruktorji – prometni strokovnjaki iz AMD Moste, Šoli vožnje AMZS in Brulc, Top STIL, Velo, mestni redarji, policisti, predstavniki Rdečega križa – Območna enota Ljubljana in Nacionalni inštitut za javno zdravje – svetovali ter predstavljali pravilno vožnjo s kolesom, opozarjali na nevarnosti in odgovarjali na vprašanja učencev in mentorjev, so izbrane tako, da predstavljajo nekatere specifičnosti kolesarskega in drugega prometa v centru mesta ter imajo dovolj prostora za varen začasen postanek.

(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Mestno redarstvo MU MOL, AMD Moste, Šola vožnje AMZS, Šola vožnje Brulc, Policijska uprava Ljubljana, Rdeči križ – Območna enota Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Top STIL in Velo)