Konferenca »Odporna mesta: med digitalnim in fizičnim svetom«

V MOL bomo skupaj z Institutom Jožefa Stefana (Strateško razvojno inovacijskim partnerstvom Pametna mesta in skupnosti) ter drugimi partnerji predstavili ravnanje občin in mest v primeru nesreč ter nepričakovanih dogodkov. Na okrogli mizi bomo opredelili stanje in priložnosti za izboljšanje odzivnosti in varnosti v občinah in mestih ter prikazali primere dobrih praks v evropskem prostoru. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice na spletni strani.

( Mestna občina Ljubljana in Institut Jožef Stefan (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti)i)