OVIRANtlon – triatlon z ovirami

Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL bo skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravil poligon s predstavitvijo dela sodelujočih nevladnih organizacij.

Obiskovalci se bodo na poligonu srečali s štirimi sklopi ovir, in sicer: s preprekami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni ter s tistimi, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni, preizkusili pa bodo lahko tudi uporabo avtobusa LPP z vidika potnikov z oviranostmi

(Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Ljubljanski potniški promet)