Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak

Dramatizacija legende o Petru Klepcu se naslanja na različne vire in literarne predelave, pri čemer je ena ključnih pripovedka Franceta Bevka, v razmisleku o Petru Klepcu pa poudarja uresničitev iskrene želje in etično uporabo moči. Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak izhaja iz sodobnega doživljanja otroške igre in v ospredje postavi Petra kot dečka današnjega časa, ki se s pomočjo starejše sestre vživi v zgodbo Petra Klepca, pridobi čudežno moč in premaga svoje velike strahove. V preskušnjah, ki sledijo, se nauči uporabljati svojo moč v dober namen in spozna, kako se rešujejo zagate na otroškem igrišču.

Dramatizacija legende o Petru Klepcu se naslanja na različne vire in literarne predelave, pri čemer je ena ključnih pripovedka Franceta Bevka, v razmisleku o Petru Klepcu pa poudarja uresničitev iskrene želje in etično uporabo moči. Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak izhaja iz sodobnega doživljanja otroške igre in v ospredje postavi Petra kot dečka današnjega časa, ki se s pomočjo starejše sestre vživi v zgodbo Petra Klepca, pridobi čudežno moč in premaga svoje velike strahove. V preskušnjah, ki sledijo, se nauči uporabljati svojo moč v dober namen in spozna, kako se rešujejo zagate na otroškem igrišču.