Predavanje »Šport kot zdrav način življenja skozi čas«

Da so šport, telovadba in planinstvo kot elementi zdravega načina življenja pri nas popularni že več kot stoletje, bo predstavil dr. Tomaž Pavlin, redni profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Prvi utemeljitelji in klicarji novega načina življenja so bili sokolski telovadci, ki so že leta 1863 poudarjali pomanjkanje telesne vzgoje, češ da »trgovce, učenjake in uradnike pestijo bolečine v glavi, vratu, zobeh, prsih, kar se reši le ako se zopet povrnemo k naravi«.

(Mestna knjižnica Ljubljana, Oddelek za kulturo MU MOL)