Zaključek akcije Varna pot v šolo za najmlajše

Ob zaključku akcije Varna pot v šolo za najmlajše bo na Policijski postaji Grič potekala prireditev s podelitvijo nagrad za izžrebane sodelujoče in predstavitvijo preventivnih dogodkov ter prometno-vzgojnih igric. 

(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Policijska uprava Ljubljana)