Evropski teden mobilnosti 2017

ETM 2017: Združimo moči, delimo si prevoz

Mestna občina Ljubljana se vsako leto, tokrat že 16. zapored, pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki med 16. in 22. septembrom povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Takrat tradicionalno skupaj s sodelavci oddelkov, služb, javnih podjetij in zavodov MOL ter s številnimi drugimi deležniki, organizacijami, šolami in vrtci oblikujemo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja, s katerim ozaveščamo o prednostih trajnostnih potovalnih navad.
ETM 2017 bo potekal pod sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz« in bo usmerjen k spodbujanju souporabe prevoznih sredstev, promociji sopotništva oz. delitve prevoza in h kombiniranju različnih načinov mobilnosti z nizkim ogljičnim odtisom v enem potovanju.
S kar 10 načrtovanimi trajnimi ukrepi, 8 celotedenskimi aktivnostmi in 32 dogodki po dnevih ter številnimi dejavnostmi po vseh Četrtnih skupnostih MOL na dan brez avtomobila bomo tudi letos pokazali, kako uresničujemo že v Viziji Ljubljane 2025 iz leta 2007 zastavljene »zelene« cilje, zaradi česar smo postali Zelena prestolnica Evrope 2016 in kar dvakrat prejeli nagrado evropski teden mobilnosti (za dosežke na tem področju v letih 2003 in 2013).

Trajni ukrepi

1. Odprava kolesarskih »črnih točk«
V prizadevanju za izboljšanje razmer za kolesarjenje po Ljubljani odpravljamo pomanjkljivosti v kolesarski infrastrukturi na treh lokacijah, in sicer: uredili smo kolesarski prehod na križišču Resljeve ceste in Petkovškovega nabrežja, kjer pred prenovo ni bilo možno po pravilih prečkati Resljeve ceste, ter kolesarski pas na območju celotne Bohoričeve ulice, urejamo pa tudi manjkajoči del kolesarske steze na Zaloški cesti do križišča s Cesto španskih borcev.

2. Ureditev kolesarske steze ob Dolenjski železnici
Uredili smo del nove kolesarske povezave središča mesta z Lavrico, s Škofljico in z Grosupljem. Označena bo tudi kot del daljinske kolesarske poti Rateče–Obrežje.

3. Ureditev kolesarske steze na delu Vojkove ulice
Na delu Vojkove ulice urejamo dvosmerno kolesarsko stezo, ki predstavlja povezovalno pot med ŠRC Stožice in središčem mesta.

4. Širitev sistema Bicikelj
Letos načrtujemo postavitev sedmih novih postajališč s skupno 70 kolesi v sistemu izposoje mestnih koles Bicikelj. Z njimi bomo dopolnili mrežo 51 postajališč in 510 koles.

5. Ureditev kolesarskega poligona KoloPark
Ob križišču Linhartove in Topniške ceste po vzoru Koloparka v Šiški nastaja nova rekreacijska površina, namenjena igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov. S tem omogočamo aktivno preživljanje prostega časa na doslej neizkoriščeni površini za Bežigradom.

6. Širitev sistema postajališč storitve souporabe vozil (car-sharing)
V sklopu programa Zelene prestolnice Evrope 2016 smo lani javnosti predstavili sistem souporabe električnih vozil (t. i. car-sharing), ki postaja vse bolj dostopen z novimi postajališči. Osem novih lokacij parkirnih mest, rezerviranih za uporabnike te storitve, je na Trgu mladinskih delovnih brigad, Prešernovi ulici, Grudnovem nabrežju, Dunajski cesti pri Gospodarskem razstavišču, Devinski ulici, Bregarjevi ulici, Štefanovi ulici ter na Kotnikovi ulici.

7. Ureditev vsesplošnega prometnega portala PROMinfo
Trajnostno mobilnost spodbujamo tudi z dostopnostjo informacij za premišljeno načrtovanje poti. Vzpostavili bomo portal z različnimi podatki za uporabnike o aktualnem stanju v prometu, ki med drugim vsebuje informacije o gostoti prometa na območju MOL, prihodih avtobusov na postajališča LPP, stanju na terminalih Bicikelj, prostih mestih na parkiriščih v upravljanju LPT …

8. Uvedba krovne komunikacijske platforme »Pusti se zapeLJati«
S komunikacijsko platformo s krovnim sloganom »Pusti se zapeLJati«, ki je namenjena spodbujanju in osveščanju o trajnostni mobilnosti, bomo nagovarjali občane in obiskovalce Ljubljane, da za premikanje po mestu uporabljajo hojo, kolo, javni prevoz ali kateri drug okolju prijazen način mobilnosti. S sloganom jih pozivamo tudi, da se – s tem ko opustijo vožnjo v avtomobilu in z njo povezane skrbi – prepustijo utripu mesta in dovolijo, da jih prijaznost, toplina in lepota Ljubljane zapeLJejo. Slogan se ne nanaša zgolj na promet, temveč izraža značaj Ljubljane in izpostavlja dobrobit, ki jo ima trajnostna mobilnost za občane. Obenem pa je klic k trajnostno usmerjenem delovanju in spremembam potovalnih navad v bolj »zelene«.

9. Začetek projekta URBAN-E
V sodelovanju s podjetjem Petrol bomo v sklopu projekta URBAN-E postavili 50 novih polnilnic za električna vozila, uvedli spletno platformo trajnostne mobilnosti v povezavi z Bratislavo in Zagrebom. V sklopu projekta načrtujemo tudi uvedbo taksi službe z električnimi vozili. Projekt, ki je sofinanciran s strani EU, bo trajal od 1. oktobra 2017 do 31. decembra 2020.

10. Nakup samodejne merilne naprave za merjenje hitrosti vozil in treh ohišij
Ukrepe za zagotavljanje večje varnosti v prometu dopolnjujemo z vzpostavitvijo novega sistema za nadzor hitrosti – ena samodejna merilna naprava in tri ohišja. Namestili jih bomo na izbrane lokacije, na katerih zaradi specifičnosti ceste ni možno izvajati meritev hitrosti s službenim vozilom, v katerih je nameščena samodejna merilna naprava. Posledica zmanjšanja hitrosti je tudi manj emisij in manj hrupa.