Evropski teden mobilnosti 2015

Evropski teden mobilnosti 2015 - »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«

Mestna občina Ljubljana letos že 14. leto zapored sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti (ETM), najbolj razširjeni kampanji za trajnostno mobilnost, ki tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom. Z raznovrstnimi dejavnostmi si prizadevamo za uporabo okolju in družbi prijaznejših načinov mobilnosti ter spremembo potovalnih navad za boljšo kakovost življenja. Očitno smo na pravi poti, saj smo med drugim tudi za te ukrepe prejeli prestižni naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 in kot edino mesto kar dvakrat tudi nagrado evropski teden mobilnosti – za dosežke na področju trajnostne mobilnosti v letih 2013 in 2003.

Tokratni ETM bo potekal v povezavi s kampanjo »Potuj raznoliko« (ang. Do the right mix), pod sloganom »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.« (ang. Choose, Change, Combine). Osredotočen bo na spodbujanje večmodalnosti – kombiniranje različnih oblik mobilnosti v enem potovanju, s poudarkom na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, kar nam pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestu. Usmeriti nas želi k razmisleku o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Pogosto se namreč za vrsto mobilnosti odločamo iz navade, ne da bi premislili, ali je za nas, našo konkretno pot in potrebe res najbolj učinkovita. V ospredju bo zlasti vpliv gibanja v vsakdanjem življenju na zdravje in počutje, posebno pozornost pa bo letos dobilo tudi kolesarjenje, ki ga spodbujamo v vseslovenski nagradni kampanji »Pripelji srečo v službo«.

V tem tednu načrtujemo številne tematske dejavnosti in dogodke ter več trajnih ukrepov. Program aktivnosti in ostalo gradivo navajamo v nadaljevanju, podrobnejše informacije pa so objavljene na navedenih povezavah in v prilogah.

Trajni ukrepi

1. Razširitev in posodobitev P+R Dolgi most
Na prenovljenem P+R Dolgi most je na voljo 371 parkirnih mest. Od tega jih je 11 namenjenih za invalide, 11 za mlade družine, 10 za avtodome, 11 za turistične avtobuse in 3 polnilna mesta za 6 električnih vozil. Postavljena so kolesarska stojala pod nadstrešnico za 32 koles, v načrtu pa je še namestitev 20 stojal za kolesa v sistemu BicikeLJ. Odprtje je 15. septembra 2015, uporaba P+R pa bo brezplačna do 22. septembra 2015.

2. Izgradnja novega P+R Barje
Na P+R Barje je na voljo 347 parkirnih mest. Od tega jih je 17 namenjenih za invalide, 2 polnilni mesti pa sta rezervirani za 4 električna vozila. Nameščenih je 68 stojal za parkiranje koles in 10 stojal za parkiranje koles pod nadstrešnico (skupaj možnost parkiranja za 156 koles), načrtujemo tudi postavitev 21 stojal za kolesa v sistemu BicikeLJ. Odprtje bo 21. septembra 2015.

3. Namestitev kolesarskih števcev
Kolesarske števce postavljamo v smeri mestnega središča na sledečih lokacijah: Fabianijev most–Roška, Mirje–Tržaška, Celovška–Tivoli, nasproti pivovarne Union, Šmartinska–Topniška

4. Postavitev kolesarskih stojal na končnih postajah LPP
Na izbrana končna postajališča LPP (Žale, Kodeljevo, Fužine, Brnčičeva, Savlje, Stanežiče in Podutik) smo z namenom spodbujanja večmodalnosti v sklopu kolesarske akcije »Pripelji srečo v službo« namestili kolesarska stojala, na katerih je omogočeno parkiranje 52 koles.

5. Spremembe tras prog in ureditev novih postajališč LPP
Spremenjene bodo naslednje trase prog oziroma urejena nova postajališča: Uvedli smo spremembe na naslednjih progah in uredili nova postajališča, ki že delujejo: - linija 18 po trasi Dunajska–Ulica 7. septembra– Slovenčeva; - osrednja prestopna točka Ajdovščina v sklopu sprememb Slovenske ceste (bliže mestnemu središču prestavljena postajališča, »Hotel Lev« preimenovano v »Gosposvetska«, novo postajališče v bližini Figovca, imenovano »Gosposvetska«, proti Tavčarjevi ulici zamaknjeno postajališče »Bavarski dvor«); - po Slovenski cesti vzpostavljene linije 1, 1B, 1D, 2, 6, 6B, 9, 11, 11B, 14, 14 B, 18 in 18L. Linija 9 do P+R Barje bo začela obratovati 21. septembra 2015.

6. Prenova Cankarjeve ceste
S prenovo Cankarjeve ceste na odseku med Slovensko in Prešernovo cesto urejamo površine, namenjene pešcem in kolesarjem. Prometni režim na Cankarjevi cesti od Beethovnove do Prešernove je predviden kot območje umirjenega prometa. Smeri vožnje se ohranjajo – na odseku med Prešernovo in Zupančičevo bo potekal dvosmerni promet, na odseku med Zupančičevo in Beethovnovo pa enosmerni promet v smeri proti Beethovnovi. Kolesarski promet bo potekal po vozišču v obeh smereh. Površine za pešce bodo na odseku med Beethovnovo in Prešernovo višinsko ločene od prometnih površin, v območju prehajanj pešcev bo robnik poravnan z voziščem. Parkirna mesta (11) bodo ohranjena na odseku od Prešernove do Zupančičeve na južni strani. Med Slovensko in Beethovnovo bo preurejeno obstoječe območje za pešce.

7. Prenova Šmartinskega podvoza
Ob prenovi Šmartinskega podvoza smo uredili razsvetljavo in kolesarske površine ter razširili površine za pešce. Tako je zagotovljena večja varnost predvsem kolesarjev in pešcev.

8. Ureditev talnih označb v križišču
Z ureditvijo talnih označb v križišču Petkovškovo nabrežje–Rozmanova ulica smo zagotovili večjo varnost predvsem pešcev in kolesarjev.

9. Nakup električnega vozila »Kavalir 4«
Novo električno vozilo, »Kavalir 4«, se je pridružilo že trem obstoječim, ki tako občanom kot obiskovalcem prestolnice še naprej nudi redni, okolju prijazen in brezplačen prevoz v razširjenem območju za pešce v središču mesta.

10. Vzpostavitev rubrike »Kako do nas?« in povezave »Načrtovanje poti z LPP«
LPP poziva vsa javna podjetja in zavode MOL ter ostala podjetja, da za spodbujanje trajnostne mobilnosti na svojih spletnih straneh vzpostavijo rubriko »Kako do nas?« s povezavo na »Načrtovanje poti z LPP« v zemljevidih Google. Povezava je bila izdelana posebej za LPP in prikaže možnosti potovanja v mreži linij mestnega in medkrajevnega potniškega prometa LPP do določenega cilja: www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/kako-do-nas.

11. Poučne didaktične igre za osnovne šole na www.lpp.si
Da bi bil vstop v svet javnega potniškega prometa za osnovnošolce čim lažji, je LPP na svojem spletnem mestu www.lpp.si vzpostavil didaktično stran s poučnimi igrami, ki jih lahko učitelji uporabljajo na primer za predmete »Spoznavanje okolja« in »Spoznavanje družbe« ali pa za poučno kratkočasenje v okviru popoldanskega varstva.

12. Ozaveščanje učencev na OŠ na temo Busbontona
LPP je za osnovne šole, skupaj s Policijo in Minicity Ljubljana, osvežil Busbonton, ki je namenjen spoznavanju pravil, ki jih moramo upoštevati ob vožnji z mestnim in integriranim potniškim prometom v Ljubljani.

13. Urbana SMS parkiranje
Urbana SMS-parkiranje dopolnjuje obstoječi sistem za plačilo parkirnine ob cestiščih, kjer se plačila do sedaj izvajajo le na parkomatih. Za uporabnika je storitev preprosta, varna in enostavna. Pred uporabo storitve uporabnik napolni svoj račun na kartici Urbana. To izvede na Urbanomatu ali vseh ostalih mestih za polnjenje Urbane. Ob plačilu parkirnine uporabnik pošlje SMS z informacijo o coni, kjer parkira, registrsko številko vozila in čas parkiranja. Pred iztekom časa za parkiranje lahko uporabnik prejme obvestilo o poteku in podaljša čas parkiranja s ponovnim plačilom tudi tako, da ni potrebna vrnitev k vozilu. Kontrolor plačila parkirnin, na podlagi vnosa registrske številke v podatkovni sistem, prejme informacijo o plačilu in podatek, do kdaj je parkirnina plačana.

14. Priporočljive kolesarske poti na portalu prometne vzgoje za OŠ
Aplikacija MOL »Prometna preventiva« je spletna aplikacija, ki spodbuja uporabo javnih prevoznih sredstev, kolesarjenja in hoje. Omogoča načrtovanje varne poti v šolo z opredelitvijo priporočljive kolesarske poti v šolo. Z nadgradnjo obstoječe aplikacije Varna pot v šolo dodatno spodbujamo trajnostno mobilnost osnovnošolcev in tako pozitivno vplivamo na njihove potovalne navade.