Evropski teden mobilnosti 2016

Evropski teden mobilnosti 2016 - Združuj in učinkovito potuj

Mestna občina Ljubljana (MOL) se že 15. leto zapored pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki med 16. in 22. septembrom povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti ter boljšo kakovost življenja. Tudi tokrat v tednu mobilnosti skupaj s predstavniki oddelkov, služb, javnih podjetij in zavodov MOL ter s številnimi drugimi organizacijami, šolami in vrtci znova oblikujemo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja: uvajamo kar 13 trajnih ukrepov, 9 celotedenskih dejavnosti in 43 dogodkov po dnevih ter dodatne aktivnosti po četrtnih skupnostih.

Slogan letošnje kampanje je »pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«, ki nakazuje, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Na dan brez avtomobila, 22. septembra, pa bomo med drugim odgovorili na vprašanje, čemu, namesto avtomobilov, lahko namenimo dragoceni javni prostor. Tako bomo letos prvič v vseh 17 četrtnih skupnostih takrat omejili motorni promet na eni od tamkajšnjih cest in prostor oživili z raznovrstnim programom.

Temo sicer v sklopu programa Zelene prestolnice Evrope 2016 v Točki.Zate. in okolici ter drugih četrtnih skupnostih izpostavljamo že od začetka septembra, ki je posvečen prav trajnostni mobilnosti in skrbi za kakovost zraka. Občane in obiskovalce Ljubljane tako vabimo, da se še do konca meseca udeležijo tematskih dogodkov, obenem pa jih pozivamo, da se po mestu premikajo peš, s kolesom, z javnim prevozom ali katerim drugim trajnostnim načinom mobilnosti.

Trajni ukrepi

1. Prenova Eipprove ulice
Skladno s Prometno politiko MOL na Eipprovi ulici zmanjšujemo in umirjamo prometne tokove,
povečujemo površine za pešce in kolesarje ter uvajamo enosmerni prometni režim.

2. Prometna ureditev območja Vodmat
S spremembo prometne ureditve na območju Vodmat zagotavljamo predvsem večjo varnost pešcev in
kolesarjev.

3. Širitev sistema BicikeLJ
Postavili smo novi postajališči sistema BicikeLJ na P+R Barje in na Barjanski cesti pri Trnovskih vratih.
S tem širimo območje, ki ga sistem pokriva, in spodbujamo večmodalnost.

4. Ureditev kolesarskega poligona KoloPark
Ob Celovški cesti 43 pri parku Tivoli smo uredili kolesarski poligon – prostor, namenjen igri in urjenju
spretnostnih veščin z vsemi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do
poganjalčkov.

5. Odprava kolesarskih črnih točk
Na ulici Milana Majcna urejamo kolesarsko stezo z dvigom križišča in spremembo prometne
signalizacije, na Kajuhovi ulici pa kolesarsko stezo in klančino pri prečkanju Obvodne tematske
kolesarske poti.

6. Postavitev kolesarskih stojal na končnih postajah LPP
Na 8 končnih postajah LPP (Podutik, Bratov Učakar, Rogovilc, Pržan, Tržnica Koseze, Brod,
Tacenski most, Prušnikova) bomo namestili 30 stojal za kolesa, s čimer spodbujamo večmodalnost –
prestop z avtobusa na kolo.

7. Ureditev 2. dela Bike Parka v Podutiku
V Podutiku smo uredili drugi del že obstoječega Bike parka, namenjenega predvsem gorskim
kolesarjem.

8. Izdelava Kolesarskega letopisa MOL 2014–2015
Izdali smo Kolesarski letopis, kjer so prikazani dosežki, novosti in statistični podatki na področju
kolesarstva v letih 2014 in 2015.

9. Prevoz koles z LPP na medkrajevnih linijah
LPP uvaja možnost prevoza kolesa na avtobusih, ki vozijo na medkrajevnih linijah.

10. Postavitev skulpture Drevo koles
Na parkirišču LPT pri NUK smo postavili skulpturo, ki ponazarja drevo, sestavljeno iz izrabljenih delov
koles iz sistema Bicike(LJ), in je namenjeno spodbujanju kolesarjenja.

11. Postavitev polnilnih mest za električna vozila
V sodelovanju z Elektro Ljubljana na območju MOL nameščamo do 25 novih polnilnic za električna
vozila.

12. Uvedba storitve prevoza na klic z električnimi vozili EURBAN
LPP nadgrajuje storitev prevoz na klic z 20 vozili na električni pogon.

13. Nakup električnega vozila za delo Mestne uprave MOL
Vozni park mestne uprave smo povečali za službeno vozilo renault twizy, ki deluje izključno na
električni pogon.