Za primestni vlak

Za primestne vlake na 15 min v Ljubljanski urbani regiji

Noložbe v železnico koristijo vsem, saj učinkovito zmanjšujejo prometne zastoje, prihranijo čas in denar tako posameznikom kot tudi državi, in prispevajo k dekarbonizaciji prometa. Študija RAILHUC "Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji” je izdelala potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili 15-30 minutne intervale primestnih vlakov v smeri Kranj, Litija, Domžale in Logatec in povečali število potnikov za 45%.

Projektu RAILHUC je tako za širše območje Ljubljanske urbane regije (LUR) identificiral glavna ozka grla na železniškem omrežju v Ljubljanski urbani regiji ter predlaga ukrepe za rešitev težav in ohranitev konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja do leta 2030. Iz analize ozkih grl je razvidno, da so sedanje zmogljivosti ljubljanskega železniškega vozlišča že močno izkoriščene in da ima vrsto šibkih točk, ki brez določenih ukrepov ne omogočajo bistvenega povečanja pogostnosti voženj vlakov in izboljšanja ravni storitev. Uvaja diametralne proge in taktni vozni red za primestni železniški promet. V prometnih konicah bi potekal taktni vozni red na relacijah Kranj−Vižmarje na 30 minut, Vižmarje− Ljubljana na 15 minut, Kamnik−Domžale na 30 minut, Domžale−Ljubljana na 15 minut, Litija− Ljubljana na 15 minut, Grosuplje−Ljubljana na 30 minut, Logatec−Ljubljana na 15 minut in Tivolski lok na 30 minut. Izračuni so tudi pokazali, da bi se zaradi boljše ponudbe primestnega javnega prometa število potnikov na vlakih povprečno povečalo za 45 %.

Ljubljanska urbana regija bo z opisanimi ukrepi sledila ciljem trajnostne mobilnosti (znižanje visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev, izboljšana kakovost bivanja v regiji z večjo mobilnostjo, zmanjšana uporaba osebnih vozil, spodbujanje prehoda na javni prevoz in motorizirane načine potovanja). Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja v regiji sta namreč pomembna koraka k trajnostni mobilnosti. Le hiter (posodobljena infrastruktura, nova vozila) in zanesljiv (taktni vozni redi) železniški prevoz bo namreč privlačen za potnike in konkurenca prevozu z osebnimi motornimi vozili.

Več informacij na http://www.rralur.si/aktualni-projekti/railhuc/publikacije/

Za primestne vlake