Parkiraj izgovore drugam

Ne na mesta, rezervirana za invalide.

V družbi živimo ljudje z enakimi pravicami. Fraza, prepogosto zapisana le na papir. Ljudje z oviranostmi se iz dneva v dan srečujejo s situacijami, v katerih so njihove osnovne pravice tako ali drugače kršene ali onemogočene. Eden od takšnih primerov je tudi pravica do parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Študija, ki je bila izvedena na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide.

Pomembno pa je, da tega ne gledamo in razumemo samo v ozkosti pojava, temveč v takšnem vedenju prepoznamo znak širšega pomanjkanja moralne odgovornosti.

Število kršitev, zaznanih tekom raziskave, je bilo tako visoko, da ne moremo govoriti o slučaju.

V ta namen smo leta 2018 partnerji pripravili projekt ozaveščanja in promocije kulture odgovornosti ter vrednot na področju parkiranja na mestih za invalide, ki pod sloganom PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM (ne na mesta, rezervirana za invalide) ponuja rešitve za sistematično obravnavo problematike na več ravneh, ki so med seboj neločljivo povezane.

logo PID 238ba7b4

Kaj želimo s projektom doseči?

  • Ozaveščati o problematiki parkiranja invalidov in krepiti solidarnost do sočloveka v prometu in širši družbi.
  • Izpostaviti zaskrbljujoče rezultate raziskave, ki nakazujejo na nizko raven kulture v družbi in posluha do invalidov.
  • Vplivati na izboljšanje razmer, vezanih na parkiranje na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.
  • Spodbuditi širšo javno debato o kulturi v prometu in vključenosti.

Kako bomo to dosegali?

  • S predstavitvijo rezultatov raziskave in s spodbujanjem javne debate.
  • S strokovno razpravo o učinkovitosti obstoječega sistema nadzora, označevanja in kaznovanja neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.
  • S kampanjo, ki bo usmerjena na ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti o problematiki parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide.

Odlični rezultati kampanje

Partnerji kampanje smo ob podpori agencije Taktik na podlagi rezultatov raziskave o (ne)upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih za invalide pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bučarja Ručmana oblikovali ozaveščevalno kampanjo »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, s katero skušamo spreminjati vedenje in ravnanje voznikov glede neupravičenega parkiranja na parkirnih mestih za invalide. Raznolike aktivnosti kampanje so bile zelo uspešne – po njihovem zaključku smo zabeležili 58-odstotno zmanjšanje kršitev na parkirnih mestih za invalide.

Nagrada kampanji na SKOJ-u

Za kampanjo »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« smo prejeli nagrado Prizma za komunikacijsko odličnost.

Na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi (SKOJ) je Slovensko društvo za odnose z javnostmi tradicionalno podelilo nagrade Prizma za odličnost komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Strokovna komisija je letos v kategoriji specifičnih komunikacijskih programov nagradila kampanjo »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«, v kateri poleg Mestne občine Ljubljana sodelujejo še Javna agencija RS za varnost prometa, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in agencija Taktik.