Prometne službe

Odvoz vozil s specialnim vozilom - pajkom

Višina stroškov za odstranitev nepravilno parkiranega vozila in za hrambo tega vozila ter odvoz zapuščenega vozila je določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 101/2009), ki ga je sprejel Mestni svet.

Družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. vozilo po nalogu Mestnega redarstva odpelje na lokacijo Avtosejma - Cesta dveh cesarjev, tel. 01/257 48 61 in GSM 051/358 832.

Na tej lokaciji se nahaja tudi blagajna, kjer poravnate svojo obveznost in je odprta 24 ur na dan.

Cena za:

- intervencijski odvoz vozila: 100,00 €
- odvoz zapuščenega vozila: 35,00 €
- hramba intervencijsko odstranjenih vozil: 5,00 € / dan

Seznam odpeljanih vozil lahko vidite na spletni strani JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o..

Zimska služba

Dežurna zimska služba

Tbilisijska 61, Ljubljana
T: 01/ 476 92 13 in 041/ 700 300

Vodja zimske službe na KPL: Damir Čugalj

Vodja posipa: Enver Kerič
Pomočnik posipa: Dominik Jordan

Posipanje proti poledici

Vodja posipanja proti poledici: Enver Kerič
Pomočnik vodje posipanja: Dominik Jordan