Prometna politika MOL

Ponuditi želimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti

Prometna politika Mestne občine Ljubljana je strateški dokument na področju prometa, mobilnosti in dostopnosti mesta, ki ga je septembra 2012 sprejel Mestni svet MOL.

Oblikovali smo jo skupaj z različnimi strokovnimi javnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki z različnih področij.

Sledi temeljnemu cilju tovrstne mobilnosti v mestih, ki je nadomestiti dosedanji prometni sistem z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

Ključni cilj Prometne politike MOL je med drugim spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom.

Ker želimo občanom in obiskovalcem Ljubljane ponuditi še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno, smo leta 2016 pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije, ki je nadgradnja obstoječe Prometne politike MOL.

S številnimi konkretni ukrepi na osnovi teh dokumentov nameravamo še izboljšati kakovost življenja v Zeleni prestolnici Evrope 2016.