Prometna politika MOL

Ponuditi želimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti

Prometna politika Mestne občine Ljubljana je strateški dokument na področju prometa, mobilnosti in dostopnosti mesta, ki ga je septembra 2012 sprejel Mestni svet MOL.

Oblikovali smo jo skupaj z različnimi strokovnimi javnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki z različnih področij.

Sledi temeljnemu cilju tovrstne mobilnosti v mestih, ki je nadomestiti dosedanji prometni sistem z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

Ključni cilj Prometne politike MOL je med drugim spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom, tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom.

Celostna prometna strategija

V letu 2017 smo predstavili Celostno prometno strategijo, strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani.

Strategija, katere priprava je skupaj z različnimi deležniki in širšo javnostjo potekala v prvi polovici leta 2017, je strateški dokument, ki predstavlja osnovo za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjeni ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Osredotoča se na dolgoročno trajnostno načrtovanje prometa in med drugim izpostavlja zeleno mestno politiko, strateško vključevanje električne mobilnosti, nove ključne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje.