Turizem v Ljubljani

Mesto z zeleno dušo

Ljubljana zadnja leta doživlja turistični razcvet, kakršnega si še dve desetletji nazaj nismo predstavljali. Obiskovalci jo skoraj brez izjeme dojemajo kot čudovito mesto, narejeno po meri človeka, ki jim ponuja vrsto izvirnih doživetij. Ljubljana je zeleno, romantično, sproščeno in v trajnostno prihodnost usmerjeno mesto, ki svoj edinstven značaj dolguje dediščini različnih zgodovinskih obdobij ter viziji slovitega arhitekta Jožeta Plečnika. V njej vladata živahna kulturen in ustvarjalen utrip.

Pri ustvarjanju turistične ponudbe sledimo trendom in povpraševanju, a upoštevamo želje meščanov in lokalnih skupnosti, saj se zavedamo, da morajo biti z razvojem turizma v prvi vrsti zadovoljni prebivalci mesta. Z aktivnim razvijanjem produktov, integralnih turističnih proizvodov in promoviranjem ponudbe, s katero obiskovalce popeljemo izven mestnega središča, tudi v regijo Osrednja Slovenija, si prizadevamo podaljšati bivanje gostov, hkrati pa sprostiti preobremenjene točke in mesto pustiti prijetno za bivanje meščanov in vseh obiskovalcev, ki tu ostanejo

Javni zavod Turizem Ljubljana je lokalna turistična organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Deluje od leta 2001, njegovo poslanstvo pa je spodbujati razvoj ter v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvajati promocijo turistične ponudbe Ljubljane in regije Osrednja Slovenija. Pod okriljem Turizma Ljubljana delujeta turistična informacijska centra ob Tromostovju in na Krekovem trgu. Njegova Vodniška služba izvaja oglede mesta za posameznike in skupine v 16 različnih jezikih.

V okviru Turizma Ljubljana deluje tudi Kongresni urad Ljubljane, ki je namenjen promociji in trženju slovenskega glavnega mesta za organizacijo mednarodnih strokovnih in podjetniško-gospodarskih dogodkov.