Ljubljanski grad

Mogočna srednjeveška trdnjava

Ob sledenju razvojnih smernic v turizmu, s skrbno načrtovanimi kulturnimi vsebinami, z inovativnimi produkti, ohranjanjem kulturne dediščine in urejenostjo, s prijaznostjo ter komuniciranjem z domačo in tujo javnostjo Ljubljanski grad dopolnjuje turistično ponudbo prestolnice in je postal tudi najbolj obiskana kulturno-turistična točka v državi. 

Konec leta 2015 je po izboru članov Društva turističnih novinarjev FIJET Slovenija prejel najvišje priznanje kristalni Triglav.

Najbolj obiskana kulturno-turistična točka v državi

Zavod si je ob ustanovitvi leta 2011 zastavil cilj, da bo to kulturno-turistično točko v prihodnje obiskalo milijon obiskovalcev letno, in ga prvič dosegel že v letu 2013, ko je to številko tudi presegel, enako je bilo v naslednjih letih delovanja. Prav tako se stalno povečuje število potnikov na tirni vzpenjači, ob tem pa zavod domačim in tujim obiskovalcem vseskozi ponuja nove vsebine, tako na kulturno-umetniškem področju kot na področju izvajanja turistične dejavnosti. V avgustu 2018 smo zabeležili dnevni rekord v številu prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Z vzpenjačo se je peljalo kar 3.670 potnikov.

vzpenjaa d wedam 18

Največje pridobitve

Vrednost investicijskih vlaganj MOL v Ljubljanski grad v obdobju 2007–2017 je znašala 18 milijonov evrov.

Hribarjeva dvorana

Prenovljena leta 2017. Skupaj z vgrajeno opremo omogoča izvedbo programskih dogodkov na najvišji ravni. Posebnost Hribarjeve dvorane je v možnosti izkoriščanja različnih oblik postavitve prizorišča in avditorija, saj z minimalnimi posegi omogoča komorni koncert klasične glasbe, modno revijo ali uprizoritveno dejavnost.

Obnovljene površine: 404 m2
Ocenjena vrednost: 1,7 milijona EUR

Grajski vinograd

V letu 2016, ko je Ljubljana nosila naziv zelena prestolnica Evrope, smo uredili in zasadili grajski vinograd s 1050 sadikami žlahtne vinske trte. Grajski vinograd je poklon prestolnici Slovenije, ki jo je mednarodna organizacija OIV (International Organisation of Vine and Wine) imenovala »Ljubljana – mesto trte in vina«.

Obnovljene površine: 3.200 m2
Vrednost: 213.500 EUR

Energetska sanacija

Ljubljanski grad je s svojo rastjo potreboval tudi vse večjo podporo pri vseh energentih, posebno pri preskrbi ogrevanja in hlajenja. V letu 2016 smo z izgradnjo banke ledu, novega postrojenja hladilnih agregatov in plinskih kotlov za ogrevanje, dosegli primerno energetsko pokritost. Tako povečujemo prihranke in s tem trajnostno naravnanost delovanja Ljubljanskega gradu.

Vrednost: 920.000 EUR

Vstopni paviljon

Leta 2016 je bil ob vstopnem mostu na Ljubljanskem gradu odprt nov paviljon, v katerem obiskovalci na sodoben način dobijo vse informacije in si zagotovijo vstopnice za vse turistične produkte in prireditve Ljubljanskega gradu.

Nove površine: 36 m2
Vrednost: 149.000 EUR

Lutkovni muzej

Leta 2015 smo poleg Lutkovnega muzeja uredili še grajsko marionetno gledališče, lutkovno pot in prostor za podporni program Lutkovnemu muzeju. Stalno razstavo je od otvoritve v maju 2015 do vključno decembra 2017 obiskalo blizu 140.000 obiskovalcev.

Obnovljene površine: 1.186,60 m2.
Vrednost: 2,9 milijona EUR (Projekt je bil sofinanciran s sredstvi EU.)

98

Bela in Modra dvorana (poročni dvorani)

Prej dotrajani dvorani smo leta 2014 v celoti obnovili. V prostorih, ki se ob lepem vremenu lahko razširijo še na nadstropje više ležeči galerijo in teraso, je poleg poročnih obredov mogoče organizirati tudi druge vrhunske prireditve.

Obnovljene površine: 347,70 m2
Vrednost: 1,5 milijona EUR

99

Virtualni grad

Tehnična, prostorska in vsebinska prenova nekdanjega Virtualnega muzeja je dobrodošla popestritev grajske ponudbe in obiskovalce popelje na zanimiv virtualni sprehod po grajski zgodovini. Od obnove januarja 2012 do vključno decembra 2017 je Virtualni grad obiskalo 424.947 obiskovalcev.

Obnovljene površine: 87 m2
Vrednost: 270.000 EUR

Kaznilnica

Pod Palacijem se nahaja niz ohranjenih zaporniških samic, ki smo jih obnovili leta 2011. V samice je umeščena stalna postavitev Kaznilnica, ki je privlačna predvsem zaradi razstavljenega izvirnega stavbnega pohištva, kronološkega pregleda kaznilniških faz na Ljubljanskem gradu in navidezne resničnosti – holograma, ki ga spremlja generirani zvok.

Obnovljene površine: 42 m2
Vrednost: 47.000 EUR

Gostilna Na Gradu in Zgornji lapidarij

Projekt je v letu 2011 obsegal obnovo nekdanje orožarne, sedanje gostilne Na Gradu in Zgornjega lapidarija.

Obnovljene površine: 548,40 m2
Vrednost: 1,1 milijona EUR

Stalna razstava Slovenska zgodovina – obnova in dokončanje trakta J

Gre za temeljit pregled slovenske zgodovine, kulture in etnologije, hkrati pa razstava krepi nacionalno zavest pri domačih obiskovalcih in prepoznavnost Slovenije pri tujih. Od otvoritve junija 2010 do vključno decembra 2017 je razstavo obiskalo 536.367 obiskovalcev.

Obnovljene površine: 617,70 m2
Vrednost: 1,7 milijona EUR

Stolp strelcev

Celotna gradbena obnova Stolpa strelcev je bila končana leta 2012. Obnovljeni so bili vsi nivoji, vključno s sgraffiti v vstopnem in zgornjem delu, kjer se nahaja restavracija Strelec.

Obnovljene površine: 500 m2
Vrednost: 1,1 milijona EUR

97

Razgledni stolp

Razgledni stolp na Ljubljanskem gradu je osrednja in tudi najbolj obiskana točka gradu. Zdajšnjo obliko ima po zadnji obnovi v letu 2009, ko je bilo povišano obrambno obzidje na razglednem nivoju in zagotovljena statična varnost stopnišča.

Obnovljene površine: 385 m2
Vrednost: 587.000 EUR

Friderikov in Erazmov stolp

V letu 2009 sta bila obnovljena Friderikov stolp, ki se nahaja med Stanovsko dvorano in Palacijem, ter Erazmov stolp, v katerem je v spodnjem nivoju na ogled Plemiška ječa.

Obnovljene površine: 223,40 m2
Vrednost: 551.000 EUR

Hostel Celica

Januarja 2018 je javni zavod Ljubljanski grad prevzel v upravljanje mladinski hotel Celica, ki ga v celoti prenavlja. Po končani prenovi bo mednarodno uveljavljen hostel še naprej ohranjal svoje kulturno in umetniško izročilo, njegova ponudba pa bo bogatejša.

Obnova Plečnikovih Šanc

Marca 2018 smo pričeli z obnovo Plečnikovih Šanc na Grajskem griču. Obnova jugovzhodnega dela obzidja
je obsegala sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož. V sklopu prenovitvenih del je bilo tudi čiščenje in ureditev okolice z ureditvijo odtočnih kanalet, navozom novega peščenega materiala in utrjevanjem površin.

Film pod zvezdami

Ljubljanski grad skupaj s Kinodvorom že od leta 2009 gosti Kino pod zvezdami, ki vsako leto pritegne približno 16.000 gledalcev.

Fotografske razstave v sodelovanju z National Geographic

Na Ljubljanskem gradu so se zvrstile odmevne fotografske razstave slovenskih in tujih fotografov, ki so svoje fotografije objavljali v reviji, ki je že skoraj 130 let sinonim za najboljše fotografije našega planeta.

Jazz club Ljubljanski grad

Najvišja turistična točka je v sredini oktobra 2017 svoji raznovrstni ponudbi kulturno-umetniških programov dodala novo vsebino – Jazz Club Ljubljanski grad. Umeščen je v Skalno dvorano (pod Grajsko kavarno), ki ni koncertna dvorana, ampak prostor za druženje, obenem pa omogoča širšo zasnovo dogajanja z živo glasbo najrazličnejših jazzu sorodnih ritmov in zvrsti, kot so blues, rock, latin, funk, soul ter R'n'B.

Novi prostori in vinoteka

Dokončali bomo vinoteko ter prostor za izvajanje pedagoških programov pod Grajsko kavarno. Obnovili bomo prostor nekdanje galerije Rustika; po obnovi bo v tem prostoru zaživel sodoben prodajno- -informacijski center Ljubljanskega gradu.