Turistična taksa

Elektronsko poročanje o plačani turistični taksi

Vse zavezance za plačilo turistične takse obveščamo, da je od 1.9.2015 poročila o plačani turistični taksi mogoče oddajati tudi po elektronski poti, prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL.

  • Če želite pridobiti dostop do spletne aplikacije, morate najprej izpolniti naslednji obrazec za dodelitev dostopa in ga poslati na elektronski naslov andreja.pecan@ljubljana.si.
  • Za dostop in prijavo v spletno aplikacijo Turistična taksa MOL potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite na podlagi zgoraj omenjenega obrazca.
  • Za tehnično pomoč in podporo pri uporabi aplikacije lahko pišete na naslov: ttaksaMOL.podpora@luz.si 

Višina turistične takse v MOL od 1.5.2018

Od 1.5.2018 je višina turistične takse za vse nastanitvene obrate v Mestni občini Ljubljana 2,5 €. (Odlok o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana, UL RS, št.27/2018)

Pobrana turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine (Zakon o spodbujanju razvoja turizmaUr.list RS, št. 2/2004) in sicer:
Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Številka računa: 0126 1461 3206 220

Referenca: v prvi dve okenci obvezno vpišete številko 19 (turistična taksa je obvezna dajatev in po Odredbi spada v model 19), v drugi del, ki vsebuje 22 okenc, pa najprej vpišete vašo davčno številko, sledi vezaj(-) in nadaljujete s številko 07129 (to je šifra obvezne dajatve za turistične takse navedene v Odredbi).

Prav tako je do 25. dne v mesecu za pretekli mesec potrebno predložiti občini Poročilo o plačani turistični taksi (Zakon o spodbujanju razvoja turizmaUr.list RS, št. 2/2004) in sicer prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL.

Prihodke od turistične takse namenimo različnim aktivnostim

Sredstva turistične takse namenjamo za razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, sofinanciranje turističnih prireditev, dopolnjevanje ter spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije, ozaveščanju in različnim promocijskim in mednarodnim aktivnostim in ostalim storitvam, ki jih brezplačno zagotavljamo turistom, obiskovalcem in meščanom našega mesta. 

Z zvišanjem turistične takse bomo lahko še intenzivneje gradili in obnavljali turistično infrastrukturo.

Prihodki taksa