Turistična taksa

Elektronsko poročanje o plačani turistični taksi

Vse zavezance za plačilo turistične takse obveščamo, da je od 1.9.2015 poročila o plačani turistični taksi mogoče oddajati tudi po elektronski poti, prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL.

  • Če želite pridobiti dostop do spletne aplikacije, morate najprej izpolniti naslednji obrazec za dodelitev dostopa in ga poslati na elektronski naslov andreja.pecan@ljubljana.si.
  • Za dostop in prijavo v spletno aplikacijo Turistična taksa MOL potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite na podlagi zgoraj omenjenega obrazca.
  • Za tehnično pomoč in podporo pri uporabi aplikacije lahko pišete na naslov: ttaksaMOL.podpora@luz.si 

Višina turistične takse v MOL od 1.5.2018

Od 1.5.2018 je višina turistične takse za vse nastanitvene obrate v Mestni občini Ljubljana 2,5 €. (Odlok o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana, UL RS, št.27/2018)

Pobrana turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine (Zakon o spodbujanju razvoja turizmaUr.list RS, št. 2/2004) in sicer:
Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Številka računa: 0126 1461 3206 220

Referenca: v prvi dve okenci obvezno vpišete številko 19 (turistična taksa je obvezna dajatev in po Odredbi spada v model 19), v drugi del, ki vsebuje 22 okenc, pa najprej vpišete vašo davčno številko, sledi vezaj(-) in nadaljujete s številko 07129 (to je šifra obvezne dajatve za turistične takse navedene v Odredbi).

Prav tako je do 25. dne v mesecu za pretekli mesec potrebno predložiti občini Poročilo o plačani turistični taksi (Zakon o spodbujanju razvoja turizmaUr.list RS, št. 2/2004) in sicer prek spletne aplikacije Turistična taksa MOL