Javni razpis 2017

Objavljamo seznam zgradb, ki so se prijavile za program Ljubljana - moje mesto za obdobje 2017-2020, poročilo komisije o izidu razpisa in tabelo uvrstitve stavb za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana - moje mesto v letih 2017-2020 na javnem razpisu 2017.

Seznam stavb, katerih lastniki so se prijavili na javni razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana - moje mesto na javnem razpisu l. 2017

1.         BEETHOVNOVA UL. 7
2.         CIGALETOVA 1
3.         ČEVLJARSKA 2
4.         DVORAKOVA 12
5.         GORNJI TRG 9
6.         GREGORČIČEVA 8
7.         IGRIŠKA 6-8
8.         ILIRSKA 16
9.         KRIŽEVNIŠKA 2
10.       KRIŽEVNIŠKA 3 (MINI TEATER)
11.       NJEGOŠEVA 6, 6A-6J
12.       NA STOLBI 7
13.       POLJANSKA 12
14.       POLJANSKA 77
15.       RESLJEVA 24
16.       SLOVENSKA 10
17.       SLOVENSKA C. 55, 55 A,B,C
18.       STARI TRG 6
19.       STRELIŠKA 22
20.       ŠTUDENTOVSKA 11 - KREKOV TRG 4
21.       TAVČARJEVA 4
22.       TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7
23.       TRG MDB 3 - AŠKERČEVA 18
24.       ULICA TALCEV 5
25.       VALVAZORJEVA ULICA 3
26.       VALVAZORJEVA ULICA 5
27.       VALVAZORJEVA ULICA 10
28.       VEGOVA 2
29.       VEGOVA 5 - GOSPOSKA 8 (GL. MATICA)
30.       VEGOVA 8
31.       ZEMLJEMERSKA 11
32.       ŽIDOVSKA UL. 4