OPN MOL ID 2010 – stališča do pripomb z JR 2009-2010

Stališča MOL do podanih pripomb občanov, ki so jih ti podali na javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov od 15. 12. 2009 do 15. 1. 2010.

Mestni svet je na seji dne 5. 7. 2010 sprejel Občinski prostorski načrt MOL. Pri pripravi usklajenega predloga prostorskega akta je občina proučila tudi pripombe občanov, ki so jih ti podali na javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov od 15. 12. 2009 do 15. 1. 2010.

Stališča do podanih pripomb so razporejena po četrtnih skupnostih, na katere se prostorsko nanašajo, v ločenem dokumentu pa so prostorsko neumeščene in splošne pripombe.

Vpogled v stališča do pripomb je mogoč tudi na sedežih četrtnih skupnosti v času uradnih ur.Vpogled v gradivo Občinskega prostorskega načrta MOL je mogoč na Oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, Poljanska c. 28, v času uradnih ur.

Objava Občinskega prostorskega načrta MOL v Uradnem listu RS je zadržana zaradi prejetega Predloga za razpis referenduma in Pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma na sprejeti strateški in izvedbeni prostorski načrt MOL.

Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi 15. 12. 2009 do 15. 1. 2010

Splošne in prostorsko neumeščene pripombe