Spremembe OPN MOL ID 2015 – stališča do pripomb

Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi 21. 4. – 22. 5. 2015