Amerikanski javor

Acer negundo

Les amerikanskega javorja je odličen za izdelavo črk za visoki tisk

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Amerikanski javor je do 20 m visoko listopadno drevo z redko, široko okroglasto krošnjo. Včasih ima večdebelno rast. Lubje je sivkasto do rjavkasto, lubje mlajših vej je gladko in zeleno. Listi so navzkrižno razvrščeni, 15–37 cm dolgi in lihopernato sestavljeni iz 3–5 (7) kratkopecljatih, jajčastosuličastih, zašiljenih, nepravilno nazobčanih lističev (končni listič je lahko trokrp). Cvetovi so enospolni, vrsta je dvodomna in vetrocvetna, kar je posebnost med javorji. Socvetja so mnogocvetna, viseča in dolgopecljata. Plodovi razpadejo na dva krilata plodiča, katerih krilci sta 2,5–5 cm dolgi.

Rastišča: Amerikanski javor je pogosto sajeno okrasno drevo, ki se širi v obrečnih gozdovih in na ruderalnih mestih. Ustrezajo mu vlažna, peščena, prodnata tla. Je svetloljubna vrsta.

Čas cvetenja: Konec marca–maj, pred olistanjem.

Zrelost semen: Od avgusta naprej.

Razmnoževanje in razširjanje: Spolno se razmnožuje s semeni, ki jih naokoli raznaša veter, in vegetativno z ukoreninjanjem zelo lomljivih vej.

Odstranjevanje

Mlade rastline amerikanskega javora je najlažje odstraniti z izkopavanjem. Pri večjih rastlinah porežemo (požagamo) nadzemne dele, a je velika verjetnost, da bodo rastline ponovno pognale. Zato je treba postopek ponavljati, dokler se zaloge rezervnih snovi v koreninah ne izčrpajo, kar pa lahko traja več let.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Amerikanski javor do količine 2 m3 lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

1. Zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO odložimo

 • veje (lahko z listi) in debla do premera 2 cm,
 • podzemne dele rastlin,
 • veje s plodovi ali ločeno zbrane plodove.

2. Zabojnik ZELENI ODREZ:

 • ločeno zbrane liste.

Za oddajo večje količine rastlinskega materiala (nad 2 m3) ter vej in debel premera nad 2 cm se je pred oddajo treba dogovoriti s podjetjem JP VOKA SNAGA, d. o. o. (invazivne.rastline@vokasnaga.si).

Na domač kompost lahko odložite:

 •  ločeno zbrane liste

V sežig je treba oddati:

 • podzemne dele, veje, plodeče poganjke,

Zastirka: vse dele rastline, razen plodov, najprej zmeljemo in povsem posušimo ter nato uporabimo kot zastirko.

Opozorilo:

Pelod amerikanskega javora je alergen.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

 • premazi (utekočinjen les)
 • lesni izdelki
 • kurjava (les)
 • prehrana

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

 • premazi (utekočinjen les)
 • lesni izdelki
 • kurjava (les)
 • prehrana

Lesna delavnica (Povšetova ul. 6, Ljubljana): izdelava lesnih izdelkov

Zavod tipoRenesansa: izdelava lesenih črk za visoki tisk