Amerikanski javor

Acer negundo

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Amerikanski javor je listopadno drevo. Lubje mlajših vej je gladko in zeleno. Listi so nasprotno razvrščeni in pernato sestavljeni iz 3–5 kratkopecljatih lističev, končni je lahko trokrp (slika 1). Vrsta je dvodomna. Socvetja so mnogocvetna, viseča in dolgopecljata (slika 2). Plodovi razpadejo na dva krilata oreška, ki sta nameščena pod pravim ali ostrim kotom (slika 3).

Čas cvetenja: april–maj.

Zrelost semen: od avgusta naprej.

Razmnoževanje: Amerikanski javor se spolno razmnožuje s semeni, ki jih raznaša veter, in vegetativno z ukoreninjanjem zelo lomljivih vej.

Rastišča: Amerikanski javor je pogosto sajeno okrasno drevo, ki se širi v obrečnih gozdovih in na ruderalnih mestih. Odstranjevanje: Mlade rastline amerikanskega javora je najlažje odstraniti z izkopavanjem. Pri večjih rastlinah porežemo (požagamo) nadzemne dele, a je velika verjetnost, da bodo rastline ponovno pognale. Zato je treba postopek ponavljati, dokler se zaloge rezervnih snovi v koreninah ne izčrpajo, kar pa lahko traja več let.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Odstranjene veje in podzemne dele je treba oddati v sežig, saj se lahko ponovno ukoreninijo. Enako je treba ravnati s plodovi, saj so semena dobro kaljiva.

Opozorilo: Pelod amerikanskega javora je alergen.