(So)proizvodnja energije

Javna podjetja in zavodi na krožni poti

1. Energetika Ljubljana iz ene enote goriva sočasno proizvaja toploto in elektriko. Toploto, ki nastane pri proizvodnji elektrike, se z visoko učinkovitostjo uporabi še za ogrevanje vode v sistemu daljinskega ogrevanja.

2. Iz plina, ki nastane pri biološki predelavi odpadkov v RCERO Ljubljana, na leto proizvedejo 17.000 MWh električne energije in 36.000 MWh toplote. Bioplin nastaja pri anaerobni fermentaciji biorazgradljivih odpadkov, pridobljeni elektrika in toplota pa zadostujeta za obratovanje celotnega regijskega centra.

3. Javni zavod Šport Ljubljana s posodobitvijo hladilnega sistema v ledeni dvorani Tivoli in z izgradnjo novega hladilnega sistema v ledeni dvorani Zalog odpadno toploto iz hladilnega sistema, preko toplotne črpalke, akumulatorja toplote ter distribucijskih črpalk, v celoti koristi za:

  • ogrevanje sanitarne vode,
  • ogrevanje vode za čistilni stroj za led,
  • ustrezno sušenje ter ogrevanje dvorane,
  • ogrevanje garderob in pisarn.

Do sedaj je bilo potrebno vse to ogrevati preko sistema daljinskega ogrevanja, istočasno pa se je odpadna toplota hladilnega sistema odvajala in izgubljala v okolici dvorane. V dvorani Zalog se je do sedaj dobavljal hlad za pripravo ledu, kar je bilo povezano s kar precejšnjimi stroški. Vsi postopki oz. delovanje naprav in sistemov so računalniško vodeni, kar pomeni optimalno delovanje ter tudi optimalno varčevanje z vodo, elektriko in plinom.

4. Javno podjetje ŽALE d.o.o. je z vgradnjo toplotnega izmenjevalca v sistem dveh upepeljevalnih peči znižalo temperaturo dimnih plinov za približno polovico ter odvečno toploto iz peči namesto v zrak preusmerilo v dogrevanje centralnega sistema v njihovih prostorih. Tako pripomorejo ne le k zmanjšanju ogrevanja ozračja, ampak tudi k energetski učinkovitosti.

5. Javno podjetje VOKA SNAGA na odlagališču Barje s pomočjo zbiralnikov zajema odlagališčni plin, ki nastaja pri razkroju odpadkov. Večinoma je sestavljen iz metana in ogljikovega dioksida. Bioplin v plinski elektrarni predelajo v električno energijo.