Po poplavah

Odprava posledic poplav

Črpanje vode

Črpanje vode iz poplavljenih objektov se začne, ko se nivo vode začne nižati in sicer po načrtu iz višjega na nižje in tudi glede na presojo posameznih služb na samem terenu. Gasilci bodo vodo lahko črpali do globine 15 cm (tehnična značilnost potopnih črpalk). Preostanek vode prebivalci odstranijo sami. Za črpanje vode naj prebivalci ne kličejo številke 112! Gasilci bodo, takoj ko bo mogoče, prišli do njih.

Pomoč v oblačilih, hrani, vodi in druga humanitarno pomoč

Območno združenje Rdečega križa Ljubljana
Slovenska karitas

Denarna pomoč socialno ogroženim

Center za socialno delo Ljubljana – Bežigrad
Center za socialno delo Ljubljana – Center, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
Center za socialno delo Ljubljana – Moste Polje
Center za socialno delo Ljubljana – Šiška
Center za socialno delo Ljubljana – Vič Rudnik, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Izreden odvoz kosovnih odpadkov

Pri odpravljanju posledic poplave na območju poplav JP Snaga organizira izreden odvoz kosovnih odpadkov, ki je za občane brezplačen. Kosovne odpadke občani postavijo na prevzemna mesta za odvoz mešanih komunalnih odpadkov. O lokacijah se obvesti JP Snaga na telefonsko številko 01/477 96 67. Odpadke lahko občani brezplačno oddajo tudi v zbirnem centru Barje.

Čiščenje vodotokov

Za čiščenje vodotokov naj se občani obrnejo na Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, telefonska številka tajništva 01/309 45 40, 01/309 45 92, www.arso.gov.si in gp.arso@gov.si. Naplavine (vejevje itd.) morajo odstraniti oškodovanci sami.