Poplave in kmetovanje

Nekaj napotkov kam z razmočeno krmo in naplavljenimi odpadki na kmetijskih površinah:

Živali na poplavljenem območju

Rejci naj se:

Odstranitev razmočene krme in naplavljenih odpadkov na kmetijskih površinah

Namočene bale sena, silaže, zrnja, ipd… brezplačno prevzema Bioplinarna Petač Miha, Zg. Pirniče 71, telefon 041/690 376, prevoz do sprejemnega mesta je stvar dogovora med oškodovancem in Bioplinarno Petač Miha.

Ostali odpadki

Ostale odpadkeiz poplavljenih kmetijskih površin (raznovrstna plastika, smeti, gume….ipd.) se zbere na običajnem mestu za odvoz mešanih komunalnih odpadkov, nato pa se lokacije mest z zbranimi odpadki za odvoz sporoči JP Snaga na telefonsko številko 01/477 96 67. Odpadke lahko občani brezplačno oddajo tudi v zbirnem centru Barje.

Nanosi peska in zemlje ipd. ter uničena zemljišča na travnikih, pašnikih in njivah se ocenjujejo kot škoda na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1), škoda na kmetijskih pridelkih pa je ocenjena v skladu z opomnikom za ocenjevanje škode (obrazec 2).