Pred poplavo

Kako ukrepati pred poplavo

Pristojnosti in odgovornosti

Za zagotavljanje poplavne varnosti je pristojno Ministrstvo RS za okolje in prostor. Le-to je odgovorno tudi za izdajo opozorila o bližajočih se poplavah. Občina pa sprejme odločitev o evakuaciji z določenega območja, poskrbi za zasilno namestitev (telovadnice, dvorane), predvsem pa s svojo javno gasilsko službo nudi prebivalcem pomoč pri evakuaciji z ogroženega in prizadetega območja in reševanju ljudi iz vode, izvaja zaščito občinskih objektov in, kolikor je to mogoče, nudi pomoč pri zaščiti individualnih objektov. Za preprečevanje in blažitev posledic poplav na svojem objektu ter za osebno in vzajemno zaščito je pristojen in odgovoren lastnik, upravljavec oziroma uporabnik objekta.

Ukrepi pred poplavo

Ukrepe pred poplavo lahko preberete tukaj

Spremljanje vremenskih in hidroloških opozoril

Na spletni strani Agencije RS za okolje, MOP objavljajo sprotna opozorila pred meteorološkimi in hidrološkimi dogodki ter aktualne razmere na rekah in pritokih:

Podatki o vodostajih
Vremenski portal

Vremenska opozorila in poročila o ogroženosti posameznih območij Slovenije pa lahko spremljate tudi na spletni strani Meteoalarm.