V času poplav

Prevoznost cest

Informacije o prevoznosti ljubljanskih cest so objavljene na spletni strani Prometno-informacijskega centra.

V času poplav lahko pride do zalitja nekaterih ljubljanskih podvozov. Vozniki naj ne poskušajo prečiti zalitih podvozov, ker lahko ostanejo ujeti v vodni pasti !!!

V času poplav lahko pride tudi do motenj pri prevozih z mestnim potniškim prometom, saj so posamezne linije preusmerjene na intervencijski obvoz. Trasa posameznega obvoza se določi na osnovi prometnih razmer in je JP Ljubljanski potniški promet ne napoveduje vnaprej. Za informacije o stanju v prometu se potniki lahko obrnejo na voznika ali pokličejo nadzorni center na telefonsko številko 01/582 24 25. V primeru krizne prometne situacije pa naj potniki počakajo na napotke voznika, ki je v stiku s prometno nadzornim centrom JP LPP, le ta pa z intervencijskimi službami.

Številka 112

Številko 112 pokličite če ste življenjsko ogroženi!

Ravnanje v času poplav

Prebivalci naj se ob naraščanju vode umaknejo iz kletnih oz. pritličnih prostorov objektov v zgornja nadstropja in ne hodijo po poplavni vodi ter naj se ne vozijo po njej. Voda namreč lahko odkrije pokrove jaškov in ker skozi kalno vodo ni mogoče videti tal, lahko pride do padca v jašek in utopitve, avto z vami pa lahko voda odnese že če sega čez polovico koles.

Na območju poplav lahko zaradi varnosti prebivalcev (preprečevanje električnih udarov) pride do začasne prekinitve dobave električne energije. Elektro Ljubljana bo dobavo vzpostavil takoj po ureditvi oz. odstranitvi vzroka za odpoved.

V času poplav je samovoljno kopanje kanalov za odvodnjavanje poplavne vode prepovedano!
S takšnim dejanjem, ki le malo pomaga enemu objektu, lahko pride do poplavljanja velikega števila objektov nizvodno za kar je povzročitelj odškodninsko in kazensko odgovoren!