Nepremičnine

 • Cernivceva

  PRODAMO

  Izklicna cena 77.400,00 €

  Černivčeva ulica

  Zemljišče se nahaja v Zalogu ob Černivčevi ulici. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) PO-592, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. V ceno ni vključen 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Rok za prijavo: 11. 6. 2018

 • Zemljišče v Srednjih Gameljnah

  PRODAMO

  Izklicna cena 132.720,00 €

  Srednje Gameljne

  Zemljišče se nahaja v Srednjih Gameljnah. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) ŠG-353, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. V ceno ni vključen 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
    

  Rok za prijavo: 11. 6. 2018

 • k3

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP

  Izhodiščna cena z vštetim DDV (22 %) 30.500,00 €

  Parkirna hiša Kozolec II - parkirna mesta, Bavarski dvor, Ljubljana

  Parkirna hiša Kozolec II  se nahaja kot podaljšek parkirne hiše Kozolec I. Uvoz v parkirno hišo je urejen skozi obstoječi uvoz v parkirno hišo Kozolec I, iz Dvorakove ulice.

  Javno zbiramo zavezujoče ponudbe za nakup parkirnih mest v tretji kleti.

   

  Rok za prijavo: 8. 6. 2018

 • RIMG0025

  PRODAMO

  Izklicna cena 65.000,00 €

  Resljeva cesta 48, Ljubljana

  Poslovni prostor se nahaja v visokem pritličju stavbe v skupni izmeri 36,00 m2.

  Rok za prijavo: 17. 5. 2018

 • Poljanska

  PRODAMO

  izklicna cena 170.000,00 €

  Poljanska cesta 12

  Predmet prodaje je poslovni prostor v prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe v skupni
  izmeri 196,65 m2 in kletni prostor v skupni izmeri 17,49 m2. 

  Rok za prijavo: 17. 5. 2018