Černivčeva ulica

Izklicna cena 77.400,00 €

Zemljišče se nahaja v Zalogu ob Černivčevi ulici. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) PO-592, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. V ceno ni vključen 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 387 m2
  • Številka parcele: 1866/8, 1865/12 in 1867/3
  • Šifra katastrske občine: 1770
  • Naziv katastrske občine: Kašelj