Srednje Gameljne

Izklicna cena 132.720,00 €

Zemljišče se nahaja v Srednjih Gameljnah. Nahaja se v enoti urejanja (EUP) ŠG-353, z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine. V ceno ni vključen 22 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  

  • Vrsta razpolaganja: Prodaja
  • Vrsta nepremičnine: Zemljišče
  • Velikost: 1106 m2
  • Lokacija: Srednje Gameljne
  • Številka parcele: 673/12
  • Šifra katastrske občine: 1749
  • Naziv katastrske občine: Gameljne